Түгээмэл асуулт ба хариултууд

Ангилал дээр дарж FAQ-тай танилцана уу.
Magic Finance програм суулгах
програмд нэвтрэх, хөрвүүлэг хийх
Шинэ хувилбар руу хөрвүүлэх
Програмын шар товчлуурнууд буюу эхний үлдэгдэл оруулах тухай
Ерөнхий журнал, Шалга Q-S, Шалга C-D, Шалга P
Дансны кодчлол
Цалингийн мэдээлэл, ШБО хэрхэн бүртгэх, тэтгэвэр тэтгэмж, НДШ тайлан, ХХОАТ тайлангууд
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Татварын тайлан. ААНОАТ
Татварын тайлан. НӨАТ
Татварын тайлан. ХХОАТ
Тооцоонэгт шийт, тохиргоо хийгдээгүй алдаа, тооцоо нийлэх акт
ҮХ эхний үлдэгдэл оруулах, элэгдэл тооцох, ҮХ орлого зарлага, Value алдаа, шалга Z алдаа, шалга АХ алдаа, #DIV0 алдаа
Борлуулалттай холбоотой гардаг худалдан авагчын талаархи бүртгэл хөтлөлтийн тайлан
Ажлын хүснэгт
Удирдлагад зориулсан тайлан
Бараа материалын тайлан, кассын тайлан, анхан шатны баримтууд
Main sheet дээрх зөрсөн дүн багана дээр гардаг алдаануудын тайлбар
2devter файлын хэрэглээ
Туслах тайлан. Худалдан авалтын тайлан