Frequently Asked Question

01. Имэйлээр ирсэн кодыг хэрхэн суулгадаг вэ?
Last Updated about a month ago

1.1.Кодны хүсэлт илгээсний дараагаар таны бүртгүүлсэн имэйл хаяг дээр дараах харагдацаар программ ажиллуулах код зааврын хамтаар очдог.

image 1.2 Зааврын дагуу кодоо татаж авж суулгасны дараа  desktop дээр үүссэн magic хавтасан доторхи install файлыг нээгээд уншиж дуусахаар нь finish дараа нь ажиллуулна.
2. Хэрэв кодны хүсэлтийн хариу ажлын 3 цагын дотор очихгүй бол
                2.1Имэйл хаягынхаа Спам дотор шалгах
                2.2  Кодны хүсэлт илгээсэн боловч төлбөрийн дүнгээ шилжүүлээгүй
                2.3 Буцааж код хүлээн авах мэйл хаягаа алдаатай илгээсэн зэрэг шалгаануудаас болсон байх магадлалтай.
 3. Та дээрх асуулттай холбоотой видео хичээл харахыг хүсвэл:  https://www.youtube.com/watch?v=jIsbG8z5L1I

Please Wait!

Please wait... it will take a second!