07. Цалин, НДШ

Цалингийн мэдээлэл, ШБО хэрхэн бүртгэх, тэтгэвэр тэтгэмж, НДШ тайлан, ХХОАТ тайлангууд


Frequently Asked Questions

 1. 01. Ажилтнуудын мэдээллийг хэрхэн оруулах вэ?  
 2. 02. Ажилтнуудын мэдээлэл оруулах гэтэл ямар ч мөр гарж ирэхгүй байна?  
 3. 03. Цалин цэс дээр анхаарах зүйлүүдийг хэлээд өгөөч?  
 4. 04. Гэрээтээр ажиллаж байсан хүнийг дараа сард нь үндсэн ажилтнаар тусгах үед цалингийн мэдээлэл дээр алдаа заагаад байна. Яаж засах вэ?  
 5. 05. Дараа сарын цалинг хэрхэн бодох вэ?  
 6. 06. Амралтын мөнгийг програм дээр хэрхэн тооцох вэ?  
 7. 07. Тэтгэвэр болон группын ажилтны цалинг хэрхэн тооцдог вэ?  
 8. 08. Цалингын бусад суутгалуудыг яаж суутгадаг вэ? ( 2017 оны 07 сарын хувилбарт)  
 9. 09. ШБО (шууд бус орлого) хэрхэн бүртгэх вэ? (2020 оны 03 сараас өмнөх хувилбарт )  
 10. 10. Ажилтан тус бүрээр цалин бодсон файл үүсгэх  
 11. 11. Ажилтан нэг бүр дээр цалингийн карт харах боломжтой юу?  
 12. 12. Цалингийн бодолтуудын дүнгүүд ажлын хүснэгт болон тайлангууд дээрээ 1 дахин нэмэгдэж харагдаад байна яах вэ?  
 13. 13. НДШ дээр өргүй атал НДШ-ийн нэгтгэл тайлан дээр өртэйгээр харагдаад байгааг яаж засах вэ?  
 14. 14. Цалингийн журнал бичилтийг ЕЖ дээр зөв хийсэн байхад зөрсөн дүнгийн багана дээр алдаа заагаад байна. Цалингийн дансны харьцааг программ дээр яаж оруулдаг вэ?  
 15. 15. Сар бүрийн НДШ тайлангийн С1, ногдол, төлөлт, С2ийг нэг дор харж болдог уу?  
 16. 16. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг яаж бүртгэх вэ?  
 17. 17. Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг яаж бүртгэдэг вэ?  
 18. 18. Суутганы буюу ХХОАТ-ын тайланг хэрхэн гаргах вэ? ( 2017 оны 06 сарын хувилбарт )  
 19. 19. Суутган2 тайланг хэрхэн гаргах вэ? ( 2013 оны 04 сарын хувилбарт )  
 20. 20. Нийгмийн даатгалын тайланг хэрхэн ndaatgal.mn сайтруу илгээх вэ?  
 21. 21. Цалин тавих үед банкинд өгдөг тайланг гаргах боломжтой юу?  
 22. 22. Цалин бодсоны дараа ажилтан тус бүрээр цалингийн файл үүсгэх боломжтой юу?  
 23. 23. Цалингийн зардалтай харьцуулсан байгууллагаас төлөх НДШ-ийн хувь нь 12,76 гэх мэт бутархай тоотой гараад байна Энэ алдаа мөн үү?  
 24. 24. НДШ-ийн зардал эсвэл НДШӨ маань тайлан дээрээ буруу татагдаад байгааг яаж засах вэ?  
 25. 25. НДШ-ийн хувь зөв орсон эсэхийг шалгах гээд зөрүү байна. Яаж засах уу?  
 26. 26. Санхүүгийн тайлангийн НДШ ийн С2, НДШ тайлангийн НДШ ийн С2 хоорондоо зөрсөн эсэх  
 27. 27. Цалин - Ажилтнуудын мэдээлэл оруулах гэтэл ямар ч мөр гарж ирэхгүй байна?  
 28. 28. Цалин - Гэрээтээр ажиллаж байсан хүнийг дараа сард нь үндсэн ажилтнаар тусгах үед цалингийн мэдээлэл дээр алдаа заагаад байна. Яаж засах вэ?  
 29. 29. Цалин - НДШ дээр өргүй атал НДШ-ийн нэгтгэл тайлан дээр өртэйгээр харагдаад байгааг яаж засах вэ?  
 30. 30. НДШ төлсөн дүнг яаж оруулах вэ?  
 31. 31. Цалин бодохдоо 2020 оны 4-9 сард НДШ, ХХОАТ-ын хөнгөлөлтийг хэрхэн тооцож оруулах вэ?(2020 оны 05 сараас хойших хувилбарт)  
 32. 32. Гарт олгох сүүл цалинг Банкинд картаар тавих үед зарим ажилтнууд дээр бодогдсон цалинг өөр хүний гарт олгох цалин дээр бодох боломжтой юу?  
 33. 33. 2020 оны 4-9 – р сард COVID-19 – тэй холбоотой НДШ-ийн хөнгөлөлтөд хамрагдахгүй ажилтны цалингийн мэдээллийг хэрхэн оруулах вэ?  
 34. 34. MAGICFINANCE 2020 оны 7 сарын 10 -ний хойших хувилбар дээр ажилтны мэдээлэл хэрхэн оруулах вэ?  

« Go Back