05. Цалин

Цалингийн мэдээлэл, ШБО хэрхэн бүртгэх, тэтгэвэр тэтгэмж, НДШ тайлан, ХХОАТ тайлангууд


Frequently Asked Questions

 1. 01. Ажилтнуудын мэдээллийг хэрхэн оруулах вэ?  
 2. 02. Ажилтнуудын мэдээлэл оруулах гэтэл ямар ч мөр гарж ирэхгүй байна?  
 3. 03. Цалин цэс дээр анхаарах зүйлүүдийг хэлээд өгөөч?  
 4. 04. Гэрээтээр ажиллаж байсан хүнийг дараа сард нь үндсэн ажилтнаар тусгах үед цалингийн мэдээлэл дээр алдаа заагаад байна. Яаж засах вэ?  
 5. 05. Дараа сарын цалинг хэрхэн бодох вэ?  
 6. 06. Амралтын мөнгийг програм дээр хэрхэн тооцох вэ?  
 7. 07. Тэтгэвэр болон группын ажилтны цалинг хэрхэн тооцдог вэ?  
 8. 08. Цалингын бусад суутгалуудыг яаж суутгадаг вэ?  
 9. 09. ШБО (шууд бус орлого) хэрхэн бүртгэх вэ?  
 10. 10. Цалингийн бодолтуудын дүнгүүд ажлын хүснэгт болон тайлангууд дээрээ 1 дахин нэмэгдэж харагдаад байна яах вэ?  
 11. 11. Ажилтан нэг бүр дээр цалингийн карт харах боломжтой юу?  
 12. 12. Цалингийн журнал бичилтийг ЕЖ дээр зөв хийсэн байхад зөрсөн дүнгийн багана дээр алдаа заагаад байна. Цалингийн дансны харьцааг программ дээр яаж оруулдаг вэ?  
 13. 13. НДШ дээр өргүй атал НДШ-ийн нэгтгэл тайлан дээр өртэйгээр харагдаад байгааг яаж засах вэ?  
 14. 15. Сар бүрийн НДШ тайлангийн С1, ногдол, төлөлт, С2ийг нэг дор харж болдог уу?  
 15. 16. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг яаж бүртгэх вэ?  
 16. 17. Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг яаж бүртгэдэг вэ?  
 17. 18. Суутганы буюу ХХОАТ-ын тайланг хэрхэн гаргах вэ?  
 18. 19. Суутган2 тайланг хэрхэн гаргах вэ?  
 19. 20. Нийгмийн даатгалын тайланг хэрхэн ndaatgal.mn сайтруу илгээх вэ?  
 20. 21. Цалин тавих үед банкинд өгдөг тайланг гаргах боломжтой юу?  
 21. 22. Цалин бодсоны дараа ажилтан тус бүрээр цалингийн файл үүсгэх боломжтой юу?  

« Go Back