Frequently Asked Questions

01. Худалдан авалтын тайлан гаргахад хэрхэн бэлдэх вэ?

АЛХАМ-1.

Ерөнхий журнал хөтөлсөний дараа “Тайлан харах\Туслах\Худалдан авалтын тайлан” гэсэн (Зураг-1) товчлуур дарна.
image

АЛХАМ-2.

Худалдан авалтын тайлан гэсэн (Зураг-2) хүснэгтний D баганад худалдан авалт хийсэн харилцагчдынхаа нэрсийг оруулж өгнө.

image
АЛХАМ-3.


Ерөнхий журналын C баганад (Зураг-3) тохирох харилцагчдынхаа нэрсийг сонгож өгнө.

image

АЛХАМ-4.


Худалдан авалтын тайлан хүснэгтэнд (Зураг-2) харилцагч бүрээр худалдан авалтын дүн харагдана. “Тайлан харах\Туслах\ХА-ын журнал” товч (Зураг-4) дарахад

image

Jurnal1 шийтэнд зөвхөн худалдан авалт хийгдсэн журналууд (Зураг-5) гарч ирнэ.


image

Ингээд Худалдан авалтын тайланг 6-н төрлөөр гаргах боломжтой болно.


ДАГААД ХИЙГЭЭРЭЙ


image

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:43am


Сэтгэгдэл бичих: