05. Ерөнхий журнал

Ерөнхий журнал, Шалга Q-S, Шалга C-D, Шалга P


Frequently Asked Questions

 1. 01. Ерөнхий журнал хүснэгтийн баганий үүргүүд. ( 2017 оны 07 сарын хувилбарт )  
 2. 02. Ерөнхий журналынхаа гүйлгээнүүдийг дэс дараалалд оруулж сар өдрөөр нь эрэмбэлж болдог уу?  
 3. 03. Ерөнхий журналаа хөтлөх гэсэн чинь мөр нь байхгүй байна?  
 4. 04. Ерөнхий журнал дээр гарж байгаа Шалга Q-S алдааг яаж засах вэ?  
 5. 05. Ерөнхий журналд гарч байгаа Шалга C-D алдааг хэрхэн засах вэ?  
 6. 06. Ерөнхий журналд гарч байгаа Шалга-Р алдааг яаж засах вэ?  
 7. 07. Ерөнхий журналын ШҮҮЛТ маань ажиллахгүй болчихлоо?  
 8. 08. ЕЖ гүйлгээ маань их болчихоод нэг файл дээр бүтэн жилээ хийхэд ажиллагаа нь удаашраад бас гацалт ихтэй болчихлоо?  
 9. 09. Ерөнхий дэвтэр  
 10. 10. Ерөнхий журналд хайлт хийх  
 11. 11.Мөр яаж ил болгох вэ?  
 12. 12. Ерөнхий журнал шийт дээр C-D болон Т баганаас харилцагч хялбар шүүж олох боломж бий юу?  
 13. 13. Шалга А алдааг яаж засах вэ?  
 14. 14. Журнал шийт бүгд цагаан дэвсгэртэй болчхоод удаан ажиллаад байна.  
 15. 15. Ямар ч авлага өглөг борлуулалтын данстай харьцсан гүйлгээ оруулаагүй байхад шалга C-D алдаа гараад байна яах вэ?  
 16. 16. Ерөнхий журналыг түгжих, түгжээг хэрхэн тайлах вэ ?(2019 оны 09 сараас хойших хувилбарт )  

« Go Back