Frequently Asked Questions

02. ОТ болон МГТ-ийн борлуулалтын орлогын зөрүүг хэрхэн харах вэ?

АЛХАМ-1. Та Борлуулалтын тайлан гаргадаг байх ёстой. Дэлгэрэнгүй Magicgroup.mn сайтын Програмын тусламжийн Туслах тайлан - Борлуулалтын тайлан хэсгээс үзнэ үү.

image

АЛХАМ-2. Тайлан харах – Туслах -  image товч дарахад Jurnal1 шийт үүснэ.

image


АЛХАМ-3. Jurnal1 шийтний Тохиргоо товчлуурын  image товч дарахад Pivot шийт дээр ОТ болон МГТ-ийн борлуулалтын орлогын зөрүү нь борлуулалт хийсэн ажилтан болон харилцагч тус бүрээр /таны сонгосон/ гарна.

image

image

imageHelp Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:54am


Сэтгэгдэл бичих: