Frequently Asked Questions

05. НӨАТ тайланд гаалиаар оруулж ирсэн барааг хэрхэн тусгах вэ?

НӨАТ төлөгч байгууллагууд гааль дээр төлсөн НӨАТ-өө татвараас эргүүлэн авах боломжтой.
1сарын 18 нд бараа авах мөнгөө шилжүүлсэн гэж үзэе. Дт УТТ, Кт Харилцах
1сарын 30 нд бараа ирэх үед бид барааны үнийн дүнгийн 5%-ийн гаалийн татвар мөн шилжүүлсэн үнийн дүн дээрээ гаалийн татвараа нэмсэн дүнгээс 10%-ийн НӨАТ-ийн татвараа төлөөд бараагаа бүртгэж авсан бичилтийг 16, 17, 18 дугаар мөр дээр харуулсан. Бичилтээр НӨАТ-д төлсөн дүн барааны өртөгт тусгагдчихсан мэт харагдаж байгаа ч тийм биш. I багана дээр 3 дугаартай кодыг сонгож өгснөөр 18 дугаар мөрний энэ бичилт цаанаа Дт НӨТӨ, Дт ББ, Кт УТТ гэсэн дансны харьцаа хийгдсэн гэсэн үг.
Гааль+Өртөг = Бараа материалын өртөг дүнгээр орлогодож бүртгэсэн журналын бичилттэй гүйлгээ НӨАТ тайланд хэрхэн тусгагддаг тухай жишээ авая.
image

Ерөнхий журнал дээр дансны бичилтийг хөтөлсний дараа НӨТ-ийн I багана дээр 3 гэсэн тэмдэглэгээг оруулснаар НӨАТийн ТТ-03а маягтын 35 дугаар мөр дээр автоматаар бичигдэж НӨАТ төлөх дүнг хасагдуулна.

image

ТТ-03а маягтын худалдан авалтын хэсэгт импортын бараа + гаалийн татварын дүнгээрээ тайлагнагдаж, Гааль дээр төлсөн дүн тухайн сарынхаа НӨАТөөс хасагдана.

image

Дараагийн жишээ: Танайх 30'000'000 төгрөгний бараа материал импортоор оруулж ирэх үед гааль тэрийг 35'000'000 төгрөгний жишигтэй байх ёстой, эндээсээ 5% татвараа төл гэх тохиолдол байдаг. Энэ тохиолдолд бид гаалийн бичиг дээрх дүнгээр тооцоогоо бүртгэнэ.

image

Барааны бодит өртөг манайхаар бол 31.750.000 (40.425.000-3.675.000-5.000.000) тул гаалийн жишигээр бодсон илүү 5.000.000 төгрөгөө ББ-ээсээ бууруулна.
Гааль болон НӨАТ нь 35.000.000 аас төлөгдөнө.

НӨАТ-д тушааж буй 3'675'000 гэсэн дүн  бэлэн бүтээгдхүүний өртөгд ороод байгаа мэт харагдаж байх боловч I багана дээр 3 гэсэн код хийж өгснөөр дансны бичилт нь     ДТ       ББ                  40'425'000
                                                                       КТ         УТТ                              36'750'000
                                                                       КТ         НӨАТӨ                        3'675'000 гэсэн нийлмэл бичилттэй шүү гэсэн үг.

Та дээрх асуулттай холбоотой видео хичээл харахыг хүсвэл:
Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:54am


Сэтгэгдэл бичих: