Frequently Asked Questions

4. 2devter файлаар MagicFinance програмын томьёоны алдааг засах

Хэрэглээ:

Програмд шинэчлэлт хийгдсэний дараа зарим тохиолдолд програмд томьёоны алдаа гарах тохиолдол байдаг.
Үүнийг файл хөрвүүлгэ хийхгүйгээр засах арга бол 2Devter файл ашиглах явдал юм.

Заавар:

АЛХАМ-1

Алдаатай файлынхаа нэрийг 2 гэж (rename) өөрчлөөд нээнэ.

Мөн үндсэн файл байгаа газраа 2devter файлыг хуулаад (Ерөнхий дэвтэр гаргадаг файл) нээнэ. 2devter файлыг www.magicgroup.mn сайтнаас татаж авна уу. Зураг харах
image
АЛХАМ-2

2devter файлны jurnal шийтэнд байгаа FIX гэсэн товчлуурыг дарахад доорх зураг гарч ирнэ. Энэ товчлууруудаас алдааныхаа төрлийг олоод дарахад 2
файлны томьёоны алдаа засагдана. Жишээ нь: 2019-07-01ний програмд ХХОАТ-ын хөнгөлөлт буруу тооцоологдож байвал Зурагт үзүүлсэн товчыг дарахад файл алдаагүй болно.

Хэрэв FIX товчлуураар засагдахгүй бол файлд хөрвүүлгэ хийж засна уу.

Файлд хөрвүүлгэ хийх заавар:

http://www.magicgroup.mn/support/kb/faq.php?id=24

image

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:44am


Сэтгэгдэл бичих: