Frequently Asked Questions

02. Данс хэрхэн сонгож харах вэ? ( 2018 оны 09 сараас хойших хувилбарт)

Хэрэглээ:

Ерөнхий журналаас Данс болон Харилцагч сонгож харах шаардлага зайлшгүй гардаг.
Данс сонгож харахыг Ерөнхий дэвтэр, Харилцагч сонгож харахыг Харилцагчтай тооцоо нийлсэн акт харж байна гэж ойлгож болно.

Шинэчлэлтийн огноо:

2018 оны 9 сарын хувилбараас хойш

Заавар:

Тайлан харах/Журнал хэсгээс ерөнхий дэвтэр болон харилцагчтай тооцоо нийлсэн актыг гаргах боломжтой.

image


Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:54am


Сэтгэгдэл бичих: