Frequently Asked Questions

03. НӨАТ-тэй худалдан авалтын тайланг хэрхэн гаргах вэ? ( 2019 оны 07 сарын хувилбарт )

АЛХАМ-1.
Ерөнхий журнал хөтөлсөний дараа “Тайлан харах\Туслах\Худалдан авалтын тайлан” гэсэн (Зураг-1) товчлуур дарна.

image

АЛХАМ-2.
Худалдан авалтын тайлан гэсэн (Зураг-2) хүснэгтний D баганад худалдан авалт хийсэн харилцагчдынхаа нэрсийг оруулж өгнө.

image


АЛХАМ-3.
Ерөнхий журналын C баганад (Зураг-3) тохирох харилцагчдынхаа нэрсийг сонгож өгнө.

image


АЛХАМ-4.
Худалдан авалтын тайлан хүснэгтэнд (Зураг-2) харилцагч бүрээр худалдан авалтын дүн харагдана. “Тайлан харах\Туслах\ХА-ын журнал” товч (Зураг-4) дарахад

image

Jurnal1 шийтэнд зөвхөн худалдан авалт хийгдсэн журналууд (Зураг-5) гарч ирнэ.

image

АЛХАМ-5.
“Тохиргоо\Худалдан авалт, зардлын тайлан\Сар-Харилцагч, НӨАТ-өөр” (Зураг-6) товч дарахад Pivot шийтэнд Худалдан авалтын тайланг сар бүрээр ялгаж харуулсан тайлан (Зураг-7) гарна.

image

АЛХАМ-6.
НӨАТ-тэй худалдан авалтын тайлан гаргахын тулд (Зураг-8) сонголтыг хийхэд зөвхөн хасагдах НӨАТ-тэй худалдан авалтын тайлан (Зураг-9) гарна.

imageТА ДАГААД ХИЙГЭЭРЭЙ

1. Худалдан авалтын тайлан гаргахад бэлтгэх
image

2. НӨАТ-тай худалдан авалтын тайлан хэрхэн гаргах вэ?

image

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:43am


Сэтгэгдэл бичих: