Frequently Asked Question

04. Компьютерийн сериал кодыг гаргахын тулд Макро хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?
Last Updated 2 years ago

Програмын сериал кодыг гаргахын тулд макрог идэвхжүүлэх тохиргоог хийх шаардлагатай.Үүнд: “MAGIC” хавтасны “БУСАД” дотор “Инстал” хавтас дотор байрлах run1 гэсэн файлыг уншуулан ок дарна. Ингэснээр макро тохиргоо хийгдэнэ. Эсвэл энгийн excel програмыг нээн гараас ALT+T+M+S гэсэн товчлууруудыг дараалан дарснаар TRUST CENTER гэсэн цонх гарч ирэх ба MACRO SETTINGS рүү орон ENABLE ALL MACROS –гэсэн сонголтыг идэвжүүлнэ.
Илүү дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!