Frequently Asked Questions

03. Зардлын задаргааны эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ?

Та 1 дүгээр улирлын тайлан гаргах гээд эхний үлдэглээ зоож байгаа бол зардлын задаргааны эхний үлдэгдлийг оруулах шаардлагагүй.

Харин одоо гаргах гэж байгаа тайлан нь 2, 3, 4 дүгээр улиралынх бол зардлын задаргааны өмнөх улирлынх нь эцсийн үлдэгдэл буюу энэ улирлынхаа эхний үлдэгдлийг зоох хэрэгтэй болно.

Зардлын задаргааны эхний үлдэгдлийг оруулахын тулд Main sheet дээрх эхний үлдэгдэл оруулах цонхны дээр дарж орлогын тайлангийн зардлуудыг БОРЛУУЛАЛТ болон маркетингтай холбоотой зардал уу, УДИРДЛАГА болон оффистой холбоотой гарсан зардал уу, эсвэл ББӨд шингэх буюу үйлдвэрлэлтэй холбоотой гарсан зардалуу гэдгийг хуваарилж өгнө.

image

Зардлуудаа ангилахдаа Борлуулалт Маркетинг, Ерөнхий удилдлага, ББӨ-д шингээх гэсэн 3 хэсгийн нийлбэр дүн нь BL баганын нийт дүнтэй тэнцүү байх ёстой. Хэрэв зардлыг хуваарилаж өгөөгүй бол BS багананд шалга BI-BJ гэж алдаа гарна. Ингэж хуваарилаж өгснөөр Орлогын тайлангийн зардлийн задаргаа хийгдэж байнаа гэсэн үг.

Та дээрх асуулттай холбоотой видео хичээл харахыг хүсвэл:
 https://www.youtube.com/watch?v=p83Lc8rj9Hc


Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:45am


Сэтгэгдэл бичих: