Frequently Asked Questions

03. НӨАТ-өөс чөлөөлөгдөх борлуулалт хийсэн үед яаж НӨАТ-тэй борлуулалтаас тусад нь бүртгэх вэ?

Дараах тохиолдлуудад борлуулалтыг НӨАТ-тэй НӨАТ-гүйгээр ялгаж салгах болдог. Үүнд:

  • НӨАТ төлөгч биш байгууллага тайлант жилийн дундуур НӨАТ төлөгч болсон бол
  • НӨАТ төлөгч мөн боловч НӨАТ-ийн хуулийн 13 дугаар заалтанд заасан чөлөөлөгдөх орлоготой бараа үйлчилгээнд борлуулалт хийсэн бол
  • НӨАТ төлөгч мөн боловч тухайн эрхэлдэг үйл ажиллагаа, борлуулалт нь НӨАТ-өөс чөлөөлөх хуулийн шинэ зүйл заалтад нэмэгдсэн бол
  • НӨАТ төлөгч мөн байгаад НӨАТ-ийн хуулийн 12 дугаар заалтанд заасан Тэг хувьд хамаарах ажил үйлчилгээний борлуулалт хийсэн бол
  • НӨАТ төлөгч мөн байгаад НӨАТ төлөгч биш болсон бол
Эдгээр тохиолдлуудад программ дээр, НӨАТ тэй, НӨАТ гүй борлуулалтаар ялгаж салгаж тайлагнахын тулд дансны кодчлол дээр кодны тохиргоо хийнэ.

image

Дансны кодчлолын 67 дугаар мөр дээр код гүйлгээгүй байвал БО гэсэн борлуулалтын дансыг НӨАТ чөлөөлөгдсөн борлуулалтаар AQ багана дээр доор маягаар тохиргоог хийнэ.

image

Ерөнхий журнал дээр энэ сонгосон дансны кодчлолоороо дансны бичилтээ хийх үед тус борлуулалтын дүн ТТ-03а тайлан дээр НӨАТ салж бас салахгүйгээрээ ялгарж харагдана.

image

ТТ-03 тайлан дээр ялгарж харагдах байдал:

image

Та дээрх асуулттай холбоотой видео хичээл харахыг хүсвэл:


Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:54am


Сэтгэгдэл бичих: