Frequently Asked Questions

01. Борлуулалттай харилцагчдын нэрсийг журнал шийтэнд автоматаар таамаглаж оруулах боломж бий юу? (2018 оны 9 сарын хувилбарт)

Хэрэглээ:

Борлуулалтын авлага, Урьдчилж орсон орлого данснууд нь Борлуулалт данстай харьцаж байгаа үед Ерөнхий журнал дээр Борлуулалттай харилцагчдын нэрсийг D баганад автоматаар оруулах шаардлага гарч ирдэг.

Шинэчлэлтийн огноо:

2018 оны 9 сарын хувилбараас хойш

Заавар:

Хөрвүүлгэ хийсний дараа хэрэв Борлуулалтын тайланг харилцагч тус бүрээр автоматаар харахыг хүсвэл доорх тохиргоо хийнэ.

8.1 Тогтмол шийтэнд Борлуулалтын тайлан харах эсэх гэснийг Тийм болгоно.
8.2 Tootsoonegt буюу авлага өглөгийн тайланд байгаа БОА болон УОО данс дээр байгаа харилцагчдын нэрсийг БО эсвэл Борлуулалт данс руу хуулж тавина.
8.3 Тайлан харах/Тогтмол/Copy товч /зураг хар/ дарахад Борлуулалт эсвэл БО данстай харьцсан БОА, УОО дансны харилцагчид журналын D баганад автоматаар хуулагдана.

Харин Борлуулалт данс мөнгөн хөрөнгийн данстай харьцсан бол D баганад гараас харилцагчийн нэрсийг сонгож өгнө
imageHelp Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:45am


Сэтгэгдэл бичих: