14. Туслах тайлан. Үндсэн хөрөнгийн тайлан

ҮХ эхний үлдэгдэл оруулах, элэгдэл тооцох, ҮХ орлого зарлага, Value алдаа, шалга Z алдаа, шалга АХ алдаа, #DIV0 алдаа


Frequently Asked Questions

 1. 01. Үндсэн хөрөнгө гэж юу вэ? Өртөг бүрдүүлэлт  
 2. 02. Үндсэн хөрөнгийн ямар ямар тайлангууд автоматаар гардаг вэ?  
 3. 03. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэх жилийг хэрхэн оруулах вэ?  
 4. 04. Үндсэн хөрөнгийн тайлангийн орлого зарлага нь ерөнхий журналын үндсэн хөрөнгийн дансны бичилттэй тохирсон эсэхийг хэрхэн хянах вэ?  
 5. 05. Үндсэн хөрөнгийн орлого зарлага оруулахад Ангилал шалга АВ гэсэн алдаа гарсанг хэрхэн засах вэ?  
 6. 06. Үндсэн хөрөнгийг хэрхэн хайх вэ?  
 7. 07. Үндсэн хөрөнгийг хэрхэн шилжүүлэх вэ?  
 8. 08. Үндсэн хөрөнгийн орлогыг хэрхэн бүртгэх вэ?  
 9. 09. Үндсэн хөрөнгийн зарлагыг хэрхэн бүртгэх вэ?  
 10. 10. Элэгдэл хэрхэн тооцох вэ? ( 2018 оын 01 сарын хувилбарт )  
 11. 11. Шалга АХ гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  
 12. 12. Шалга Z гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  
 13. 13. #DIV/0 алдааг хэрхэн засах вэ?  
 14. 14. Үндсэн хөрөнгийн байгуулбал зохих элэгдлээ зөв байгуулсан, хөрөнгийн эхний үлдэгдэл болон орлого зарлагын бүртгэлээ зөв хийсэн боловч ҮХ-ийн хяналтын нэгтгэл дээр элэгдэл зөрүүтэй алдаа заагдаад мэйн шийт дээр С2 болон орлого зардал зөрсөн гэсэн алдаа  
 15. 15. Элэгдэх хугацаа нь дууссан үндсэн хөрөнгийг хэрхэн ялгаж данснаас хасах вэ?  
 16. 16. Үндсэн хөрөнгийн С1 хэрхэн оруулах вэ?  
 17. 17. Үндсэн хөрөнгө - #VALUE! ба #ЛАВЛ! гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  
 18. 18. Үндсэн хөрөнгө - #DIV/0 алдааг хэрхэн засах вэ?  
 19. 19. НӨАТ-тай үндсэн хөрөнгө худалдаж авсан бол яаж бүртгэх вэ ?  
 20. 20. Үндсэн хөрөнгийн хяналт товчлуур ямар үүрэгтэй вэ ?  
 21. 21. Үндсэн хөрөнгийг хэрхэн шүүж харах вэ ?  
 22. 22. НӨАТ-тай үнээр үндсэн хөрөнгө худалдан авахад НӨАТ-ын тайланд хэрхэн хасагдуулах вэ? ( 2020 оны 03 сараас хойших хувилбарт )  

« Go Back