Frequently Asked Question

02. Кодны хүсэлт илгээх үед програмтай компьютерын хардын код гарч ирэхгүй бол яах вэ?
Last Updated 2 years ago

Кодны хүсэлт илгээх үед Serial code-ны цонхны 3 дах товч буюу Компьютерийн хард код гаргах товч дээр хардны дугаар гарж ирэхгүй бол манай 70131044-2 дугаарт холбогдон хүсэлтээ бүртгүүлнэ үү.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!