Frequently Asked Questions

02. Худалдан авалтын тайланг хэрхэн гаргах вэ? ( ​2019 оны 7 сар edit-1 болон 2020 оны 3 сараас хойших хувилбарт)

АЛХАМ-1.

2019 оны 7 сар edit-1 болон 2020 оны 3 сараас хойших  хувилбарт ашиглана. 

Ерөнхий журнал хөтөлсөний дараа “Тайлан харах\Туслах\Худалдан авалтын тайлан” гэсэн (Зураг-1) товчлуур дарна.

image

АЛХАМ-2.
Худалдан авалтын тайлан гэсэн (Зураг-2) хүснэгтний D баганад худалдан авалт хийсэн харилцагчдынхаа нэрсийг оруулж өгнө.

image


АЛХАМ-3.
Ерөнхий журналын C баганад (Зураг-3) тохирох харилцагчдынхаа нэрсийг сонгож өгнө.

image


АЛХАМ-4.
Худалдан авалтын тайлан хүснэгтэнд (Зураг-2) харилцагч бүрээр худалдан авалтын дүн харагдана. “Тайлан харах\Туслах\ХА-ын журнал” товч (Зураг-4) дарахад

image
Jurnal1 шийтэнд зөвхөн худалдан авалт хийгдсэн журналууд (Зураг-5) гарч ирнэ.

image

АЛХАМ-5.
“Тохиргоо товч дарж Худалдан авалтын тайлан ХАТ-Pivot-оор харах (Зураг-6) хэсэгт байгаа товчнуудыг дарж Худалдан авалтын тайланг 6 төрлөөр сонгон харах боломжтой.


image

ТА ДАГААД ХИЙГЭЭРЭЙ

1.  Худалдан авалтын тайлан гаргахад бэлтгэх


image


2. Худалдан авалтын тайланг 6 төрлөөр харах

image

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:43am


Сэтгэгдэл бичих: