Frequently Asked Questions

01. Борлуулалтын тайланг хэрхэн хөтлөх вэ? (2018 оны 9 сарын хувилбарт )

Хэрэглээ:

Борлуулалтаас шалтгаалж ажилтнууддаа урамшуулал олгодог байгууллагын хувьд Борлуулалтын тайлангаа хүн хүнээр гаргах шаардлага гардаг. Мөн Борлуулалт хийсэн харилцагчдынхаа мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй байдлаар харах шаардлага гардаг.

Шинэчлэлтийн огноо:

2018 оны 9 сарын хувилбараас хойш

Заавар:

Борлуулалт, УОО, Борлуулалтын авлага данстай харьцсан гүйлгээнүүд дээр Ерөнхий журналын Т баганад холбогдох ажилтнуудын нэрсийг сонгож өгсөнөөр:

Борлуулалтын тайлан хүн хүнээр, Харилцагч тус бүрээр, Сар сараар, Мөнгөн болон Аккурэль сууриар г.м ялгарч гарах боломжтой. /Ажилтны нэрс Цалингийн ажилтны мэдээллээс татагдана./

Борлуулалтын тайлан гаргах дараалал:
  1. Журнал шийтний Т баганад борлуулалт хийсэн ажилтнуудын нэрсийг сонгож өгнө.
image

2.Тайлан харах/Тогтмол хэсгээс доорх товчыг дарна.

image

3. BO гэсэн шийт шинээр нэмэгдэх ба Тохиргоо гэсэн товчыг дарахад доорх сонголтууд гарч ирнэ.
image


4. Үр дүнд нь Pivot байдлаар бидний хүссэн Борлуулалтын тайлан гарна.
image
image


Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:45am


Сэтгэгдэл бичих: