Frequently Asked Questions

03. Худалдан авалтын тайлан гаргах боломжтой юу?

Шаардлага:

Үндсэн хөрөнгө, Бараа материал, Зардлын гэх мэт худалдан авалтын дансдуудыг харилцагчаар салгаж харах шаардлага гардаг. Жишээ нь: Бараа материал, Үндсэн хөрөнгийг ямар ямар газруудаас хэдэн төгрөгөөр худалдан авсан бэ гэх мэт...
Мөн НӨАТ-тэй болон НӨАТ-гүй худалдан авалтын тайланг харах шаардлага гардаг.

Шинэчлэлтийн огноо:

     2018 оны 11 сарын хувилбараас хойш

Худалдан авалтын тайлан гаргах дөрвөн АЛХАМ:

АЛХАМ-1: Худалдан авалтын журнал товчтой ажиллах

Үндсэн хөрөнгө, Бараа материал худалдан авсан харилцагчдын жагсаалтыг оруулахдаа image товч дарахад  image  гэсэн шийтнүүд нээгдэнэ. Зураг-1
image
imageАЛХАМ-2: Харилцагчийн нэрсийг журнал шийтэнд оруулах

ХА шийтний С баганад харилцагчдын нэрсийг гараас оруулж өгнө. Дараа нь журнал шийтний Т7 нүдэнд Hariltsagch гэсэн сонголтыг сонгож өгнө. Зураг-2

Журнал шийтний Т баганад Үндсэн хөрөнгө, Бараа материал худалдан авсан болон зардлын дансны мөрөнд харилцагчдын нэрсийг сонгож оруулна.

image
image


Үр дүнд ХА шийтний J-L баганад НӨАТ-тэй НӨАТ-гүй авсан барааны дүн харилцагч тус бүрээр гардаг. Зураг-3
image

Ерөнхий журнал шийт дээр C-D болон Т баганаас харилцагч хялбар шүүж арга

Олон харилцагчтай үед Журнал шийтний C-D болон Т баганаас харилцагчын нэрийг сонгож харахад төвөгтэй байдаг. Иймд хялбар байдлаар харилцагч сонгох боломжтой.

Журнал шийтний С6 нүдэнд хайхыг хүсч байгаа харилцагчынхаа эхний үсэг эсвэл үеийг оруулан REFRESH товч дарна. Тухайлбал: Доорх зурагт “бо” гэсэн үе орсон харилцагчийн нэр хайхаар сонгож өгсөн байна.
image

Үр дүнд нь: С-D эсвэл Т баганад зөвхөн бо гэсэн үг орсон харилцагч компаниуд шүүгдэж гарна. Зураг харах:

                                     C - D  багана                   Т  багана

image image
АЛХАМ-3: Тохиргоо товчтой ажиллах

Зураг-1 товч дарахад Jurnal1 шийтэнд худалдан авалтын журналууд шүүгдэж хуулдагдсан байдаг.
Энэхүү мэдээллийн тусламжтайгаар Pivot шийтэнд Худалдан авалтын тайланг:
  • Сар сараар, 
  • Харилцагч тус бүрээр 
  • Харьцсан дансаар гэх мэт сонгон шүүж харах боломжтой болдог.
Тухайлбал, Зураг-4 Jurnal1 шийтний Тохиргоо товч дарсанаар худалдан авалтын тайланг хэрхэн харах боломжтойг харуулж байна.
image
АЛХАМ-4: Тайлан харах сонголт

Зураг-4  image  товч дарахад Pivot шийтэнд Зураг-5 тайлан гарна. Мөн B1 болон B2 нүдэн хүссэн филтерээ хийж тайланг өөрчлөн харах боломжтой.
image

image

Зураг-4  image  товч дарахад Pivot шийтэнд Зураг-6 тайлан гарна. Мөн B1 болон B2 нүдэн хүссэн филтерээ хийж тайланг өөрчлөн харах боломжтой.
image

Мөн Зураг-4  image  товч дарахад jurnal1 шийтэнд Зураг-7 тайлан гарна. Энэ нь худалдан авалтын тайланг жагсаалтаар SUBTOTAL командаар гарган харуулж байгаа юм.

image

image


Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:45am


Сэтгэгдэл бичих: