НЯРАВЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

НЯРАВЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

нягтлангийн ажил зөв хийгдэх эсэх нь няравын ажлаас шууд шалтгаалдаг. та няравын тайлан гаргаж сурсн..

Санхүүгийн тайлан гаргах сургалт дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн тайлан гаргах сургалт

таныг няравын бэлтгэж өгсөн тайлангууд дээр үндэслэн ажил гүйлгээг журналд хэрхэн бүртгэж цаашлаад с..

ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

татварын хууль мэдэхгүйгээр бизнес эрхэлбэл хараагүй хүнийг харгалзах хүнгүйгээр ганцааранг нь гудам..

MAGICFINANCE ПРОГРАМ ДЭЭР ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

MAGICFINANCE ПРОГРАМ ДЭЭР ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

magicfinance програмыг ашиглан санхүү, татварын тайлангуудыг гаргаж сурна. мөн програм дээр гарсан а..

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН УНШИХ СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН УНШИХ СУРГАЛТ

өмнөх үзсэн бүх хичээлийг бататгаж үзэх ба нэг болж санхүү, татварын тайлан гаргах төсөл дээр ажилла..