Санхүүгийн тайлан унших хичээл

Яагаад танд хэрэгтэй вэ?

Санхүүгийн мэдлэгтэй CEO нарыг бэлтгэх, Санхүүгийн тайлан зөв гарсан эсэхийг шалгах чадвартай болгох

Сургалтын онцлог :

Энэхүү хичээлийн онцлог нь санхүү, татварын тайланг гаргасны дараагаар санхүүтэй холбоотой  хяналт шалгалт, аудитын талаар, мөн санхүүгийн тайлангаас ямар мэдлэг, мэдээллийг олж авч болох талаар суралцахад оршино. 

Сургалтын давуу тал :

Санхүүгийн тайлан гаргах нь нягтлангийн хийх ёстой ажил, харин гаргасан тайланг уншиж хэрэглэх, удирдлагын шийдвэр гаргахад ашиглах нь захирлын хийх ёстой ажил билээ. Иймд байгууллагын удирдах албан тушаал эрхэлж байгаа хүмүүст, тайлан гаргаж байгаа нягтлан бодогч нарт,

 • Санхүүгийн тайлангаа зөв гарсан эсэхийг хэрхэн шалгах

 • Санхүүгийн тайлангаа үндэслэн өнгөрсөн хугацааны ажлын үр дүнг үнэлэх, ирээдүйд шийдвэр гаргахад хэрхэн ашиглах

 • 1 болон 2-р гарын үсэг зурахын өмнө анхаарах зүйлсийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг олгох болно

 

Санхүүгийн тайлангийн ач холбогдол

 • Санхүүгийн тайлан яагаад чухал гэж
 • Санхүүгийн тайлангаас авч болох болон авч чадахгүй мэдээлэл
 • Санхүүгийн тайлан гаргахад захирлын анхаарах ёстой зүйлс

Захирлууд юун дээр алддаг вэ?

 • 1-р гарын үсэг зурахын өмнө анхаарах зүйлс
 • Санхүүгийн тайлан буруу гарсан эсэхийг мэдэх аргууд
 • Ямар санхүүгийн тайлан дээр гарын үсэг зурахгүй байх ёстой вэ

Удирдлагын тайлан гэж вэ?

 • Үр дүнгийн тайлан
 • Мөнгөн урсгалын тайлан
 • Удирдлагын тайланг хэрхэн гаргах талаар

Хяналт шалгалт гэж юу вэ?

Аудит гэж юу вэ?

Гараг Цаг Хичээлийн агуулга Тайлбар, хичээлийн хөтөлбөр Ангид бодох бодлого Гэрт бодох бодлого
Даваа 3 цаг

Санхүүгийн тайлангийн ач холбогдол

Захирлууд юун дээр алддаг вэ?
Санхүүгийн тайлан яагаад чухал гэж...

Санхүүгийн тайлангаас авч болох мэдээлэл...

Санхүүгийн тайлангаас авч чадахгүй мэдээлэл...

Санхүүгийн тайлан гаргахад захирлын анхаарах ёстой зүйлс...

1-р гарын үсэг зурахын өмнө анхаарах зүйлс...

Санхүүгийн тайлан буруу гарсан эсэхийг мэдэх аргууд...

Санхүүгийн ажилтантайгаа хэрхэн харилцаж, үнэлэх талаар...

Ямар санхүүгийн тайлан дээр гарын үсэг зурахгүй байх ёстой вэ...

Гэрлийн Хурд ХХК-ний санхүүгийн тайлан зөв гарсан эсэхийг шалгах Лекц унших, хичээлээ давтах
Мягмар 3 цаг Удирдлагын тайлан гэж юу вэ?

Удирдлагын санхүүгийн тайланг хэрхэн ашиглах талаар...

Үр дүнгийн тайлан, түүний загварууд...

Үр дүнгийн тайланг хэрхэн гаргавал зохистой талаар...

Үр дүнгийн тайланг удирдлага хэрхэн ашиглах талаар...

Миний ашиг хаачсан вэ?

Мөнгөн урсгалын тайланг хэрхэн гаргавал зохистой талаар...
Царцаа Намжил ХХК-ийн удирдлагуудад зориулсан тайлан гаргах Лекц унших, хичээлээ давтах
Лхагва 3 цаг

Санхүүгийн тайлангийн аудит гэж юу вэ?

Хяналт, шалгалт гэж юу вэ?

Аудитын төрөл, түүний ач холбогдол...

Аудитын шинэчлэгдсэн хуулийн талаарх мэдээлэл...

Аудитын байгууллагатай хэрхэн харилцах ёстой талаар...

Аудиторын дүгнэлт, зөвлөмжийн талаар...

Татварын хяналт шалгалтын талаар...

Нийгмийн даатгалын шалгалтын талаар...

Захирал болон нябо нарын зүгээс хяналт шалгалтын үеэр анхаарах зүйлсүүд...

Татварын хяналт шалгалтаар байгууллагуудын алддаг зүйлс...

Кейс ажиллах 
Пүрэв 3 цаг Шалгалт

Төгсөлтийн шалгалт

 
Баасан 3 цаг Төгсөлт

Сертификат гардуулах

Зураг авахуулах

 
     

ШИНЭ АНГИ УДАХГҮЙ НЭЭГДЭНЭ

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа