Намжил гэж хэн бэ?

Ц.Намжил

Компани : "Царцаа Намжил" ХХК

Албан тушаал : Захирал