Мэдээ мэдээлэл

MagicFinance програмын 2018-04-01 шинэчлэл сайжруулалт

2018-03-31

ХХОАТ-ын хөнгөлөлтийн хэмжээг шатлалтай болгосон болон бусад шалтгаанаар MagicFinanceпрограм 2018-04 сарын шинэчлэгдсэн хувилбараа танилцуулж байна.

Санхүүгийн тайлангийн аудитад Аудиторын хүлээх үүрэг хариуцлага

2018-02-03

Залилан эсвэл алдаанаас үүссэн материалллаг буруу илэрхийллээс санхүүгийн тайлан нь бүхэлдээ анги эсэх талаарх ул үндэслэлтэй нотолгоо олж авах, дүгнэ

Програмын шинэ хувилбар гарлаа 2018-01 сар

2018-01-24

2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдөр өөрчлөн найруулж 2018 оны 1 дүгээр сарын 1 ний өдрөөс мөрдөж эхлэхээр болсон ХХОАТ-ийн хувь хэмжээг шатлалтай болго

АНХАН ШАТНЫ МАЯГТУУД ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

2018-01-10

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 5-ний өдрийн 347 тоот “Маягт, заавар батлах тухай” тушаалаар Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад

Бидний үйл ажиллагаа өргөжсөөр / Илүү том зах зээл дээр ажиллах боломж

2017-12-21

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 12 сарын 15-ний өдрийн хуралдаанаараа Мэжик Консалтинг Аудит ХХК-ийг хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдод аудитын үй

Нийгмийн хариуцлага

2017-12-21

Мэжик Группийн үүсэн байгуулагдсаны 10 жилийн ой 2017 оны 12 сарын 01-ний өдөр болж өнгөрсөн билээ. Тус арга хэмжээний үеэр зочдын дунд дуудлага худал

Дүрст сурталчилгаа