Мэдээ мэдээлэл

ХОРООЛОЛ САЛБАР НҮҮЛЭЭ.

ХОРООЛОЛ САЛБАР НҮҮЛЭЭ: 2016 оны 5 сарын 20-ноос эхэлж Баруун 4-н замын “Max Mall”-ын хойд талд байрлах “COLORADO” төвийн 3 давхар 306 тоотод үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэхээр боллоо.

ТАЙЛАНГАА ГАРГААГҮЙ БАЙГАА ЮМ БИШ БИЗ...

Сүүлийн үед манайхаас 2016 оны 1-р улирлын тайлан гарах билүү? Яах билээ? гэж нэлээн олон хүмүүс асууж байгаа болохоор та бүгдэд санхүүгийн болон татварын тайланг ямар хугацааны давтамжтайгаар гаргах талаар мэдээлэл өгөхөөр зорилоо. 2015оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр “НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”шинэчлэгдэн батлагдаж 2016.01.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж байгаа билээ. Уг хуулиар санхүүг

ТАЙЛАНГАА ГАРГААГҮЙ БАЙГАА ЮМ БИШ БИЗ...

Сүүлийн үед манайхаас 2016 оны 1-р улирлын тайлан гарах билүү? Яах билээ? гэж нэлээн олон хүмүүс асууж байгаа болохоор та бүгдэд санхүүгийн болон татварын тайланг ямар хугацааны давтамжтайгаар гаргах талаар мэдээлэл өгөхөөр зорилоо. 2015оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр “НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”шинэчлэгдэн батлагдаж 2016.01.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж байгаа билээ. Уг хуулиар санхүүг

ТАЙЛАНГАА ГАРГААГҮЙ БАЙГАА ЮМ БИШ БИЗ...

Сүүлийн үед манайхаас 2016 оны 1-р улирлын тайлан гарах билүү? Яах билээ? гэж нэлээн олон хүмүүс асууж байгаа болохоор та бүгдэд санхүүгийн болон татварын тайланг ямар хугацааны давтамжтайгаар гаргах талаар мэдээлэл өгөхөөр зорилоо. 2015оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр “НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”шинэчлэгдэн батлагдаж 2016.01.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж байгаа билээ. Уг хуулиар санхүүг

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АУТСОРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.Санхүү, татварын тайлан гаргах төлөөлөх • Санхүү, татвар, Нийгмийн даатгалын тайлан гаргах /Монгол, Англи хэлээр/; • Харьяа санхүүгийн байгууллагад тайланг тушаах, баталгаажуулах; • Хяналт шалгалтад харилцагчийг төлөөлөх

Шинэ салбараа нээлээ

2016.04.01-2016.04.16 хүртэлх хугацаанд салбар нээгдэж байгаатай холбогдуулан 15%-ийн урамшуулал зарлалаа. Уг урамшуулал нь зөвхөн шинэ салбар дээр сургалтанд суухаар бүртгүүлсэн хүмүүст хамаарна.

Тэтгэвэр тогтоолгох 5 жилийн дундаж цалингийн баримт олдоогүйгээс цалингүй тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа болон шинээр тэтгэвэр тогтоолгохоор баримт бүрдүүлж байгаа иргэдийн цалинг "Ажил мэрэгжлийн жишиг цалин"-г үндэслэн тэтгэврийг зөвхөн 1 удаа өөрчлөн тогтооно

Засгийн газрын тогтоол шийдвэрээр тэтгэвэр тогтооход баримталсан хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг дүйцүүлэн тооцох итгэлцүүрийг шинэчилэн баталсаны дараа тэтгэвэр авагчийн хүсэлтээр анх тэтгэвэр тогтоолгосон 5 жилийн цалинг зөвхөн нэг удаа сольж тэтгэврийг өөрчлөн тогтоож болно.

Аудитын тухай хуулийн дагуу заавал аудит хийлгэх байгууллагын жагсаалт:

1. Гадаад, дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгүүлсэн бүх төрлийн хувьцаат компани; 2. Гадаад, дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан компани; 3. Дараах аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж буй аж ахуйн нэгжүүд Дэлгэрэнгүй... 