Зөрчлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой бизнес уулзалтуудыг зохион байгууллаа.

Мэжик Консалтинг Аудит ХХК нь үйлчлүүлэгч, харилцагч байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх шинээр гарсан хууль эрх зүй, стандартын талаарх мэдээ мэдээллийг хамгийн түрүүнд үйлчлүүлэгч нартаа хүргэхийг зорин ажилладаг билээ.

Энэ удаад 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн  Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татвар болон нийгмийн даатгалын хууль зөрчсөн тохиолдолд авагдах шийтгэл, зөрчлийн тухай хуулийн суурь ойлголтын талаар судалгаа хийж, Аудит, татварын зөвлөх үйлчилгээний харилцагчдын дунд уулзалтыг зохион байгууллаа.

Мөн түүнчлэн үйлчлүүлэгчдийн хүсэлтээр захиалгат болон танхимын сургалтыг амжилттай зохион байгуулж, татварын зөвлөх компанийнхаа үүргийг гүйцэтгэж ажиллаа.

 

 

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа