МЭЖИК КОНСАЛТИНГ АУДИТ ХХК нь 2016 оны санхүүгийн үзүүлэлтээрээ салбартаа 6-р байранд эрэмбэлэгдэж өндөр амжилт үзүүллээ

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдийн Институти (ММНБИ)-ээс жил бүр хөндлөнгийн аудитын байгууллагуудын санхүүгийн тайлангуудыг нэгтгэж, аудитын үйлчилгээний зах зээлийн багтаамж, үйл ажиллагааны цар хүрээг тогтоон судалгаа шинжилгээ хийдэг билээ. 

 

Өнгөрөгч 5-р сарын 03-ны өдөр ММНБИ-ээс 2016 оны аудитын зах зээлийн үзүүлэлт болон борлуулалтын орлогоор тэргүүлсэн “ТОP-30” компанийн нэрийг албан ёсоор өөрийн вэб хуудсаараа дамжуулан зарлалаа.

 

 

Тус жагсаалтаар МЭЖИК КОНСАЛТИНГ АУДИТ ХХК нь 2016 оны санхүүгийн үзүүлэлтээр Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй үндэсний болон олон улсын сүлжээ хараат бус хөндлөнгийн аудитын компаниас 6-р байранд эрэмбэлэгдэж өндөр амжилт үзүүллээ.

 

эх сурвалж : www.monicpa.mn

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа