Мэдээ мэдээлэл

“Санхүүгийн эрсдэлийг урьдчилан харах, эрсдэлээс гарах арга замууд”

Сэдвийн хүрээнд Орхон аймгийн бизнес эрхлэгч нарт сургалт зохион байгуулав. “Мэжик Чойс ТМЗ” ХХК нь Орхон аймагт татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг сурталчилан таниулах, энэ хуулийн талаар нийгмийн ухамсарыг сайжруулах татвар төлөгч ААН

Magic Choice сургалтын төвийн Сургалт, судалгааны хэлтэсийн хамт олон 2014 оны 2 –р улирлын Шилдэг ажилтанаа шалгарууллаа.

Мэжик Чойс санхүүгийн мэргэшсэн үйлчилгээний төвийн Сургалт судалгааны хэлтсийн хамт олон ажлынхаа үр дүнг 2013 оноос эхлэн дүгнэдэг болсон. Сургалтын төвд суралцан төгсөж буй сурагчидаас са

“ТОП-5” Сургалтын төвийн нэгээр “Мэжик Чойс” шалгарлаа

Шилдэг аж ахуйн нэгжүүдийг олон нийтийн санал асуулга, мэргэжлийн экспертүүдийн дүгнэлтээр шалгаруулан орон даяар бүх л хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлүүдээр зарлан сурталчилдгаараа энэ фестивалийн давуу тал юм. Топ 5 сургалтын төвийг танилцуулахад

Мэжик чойс ба 7 жил

Он Үйл ажиллагаа БА АМЖИЛТ 2007 он ХҮДС-д НББ, санхүүгийн програмын 14 хоногийн сургалт явуулж эхлэв. 2007 он Програм хангамж худал

Мэжик чойс төвийнхөн 2014 онд “Хамгаас шилдэгт өөрөө суралц” дотоод сургалтын өдөртэй боллоо.

Мэжик Чойс төв 2014 онд дотооддоо байгууллагын ажилтнуудын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх үүднээс 7 хоног бүрийн хагас сайн өдрийг “Хамгаас шилдэгт өөрөө суралц” уриатай өдөр болг