Мэдээ мэдээлэл

ЭЗИТБД тухай хуулийн хүрээнд анхаарах зүйлс...

Эдийн засгийн ил тодын байдлын тухай хуулийн хүрээнд хийгдэж буй санхүүгийн болон татварын тайлан гаргахад зөвхөн нуусан орлого, хөрөнгө, үйл ажиллагаагаа тайлагнахаас гадна аж ахуй нэгж байгууллага, нягтлан бодогч нар өөрийн байгууллагын санхүүгийн тайланд тусгагдсан эзэн холбогдогчгүй /зохиомол/ дансны үлдэгдлийг санхүүгийн тайлангаас хасч тайлан балансыг цэвэрлэх боломж гарч ирж байгаа билээ.

2 хувь уу, 20 хувь уу

НӨАТ-ын тухай шинэ хууль 2016 оноос хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ хуулиар бол иргэд НӨАТ төлөгч байгууллагаас худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээнд төлсөн мөнгөнийхөө 2 хувийг жилд 1 удаа буцаан авах юм. Өөрөөр хэлбэл: Иргэд бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа /Барааны үнэ+НӨАТ 10 хувь/ НӨАТ шингэсэн үнээр авдаг ба төлсөн НӨАТ-ынхаа 20 хувийг татвараас буцаан авна.

Мэжик Чойс Татварын Мэргэшсэн Зөвлөх компани нь Дархан-Уул, Орхон аймгуудад сургалт зохион байгуулах гэж байна.

Мэжик Чойс Татварын Мэргэшсэн Зөвлөх компани нь Дархан-Уул, Орхон аймгуудад Татварын шинэчлэгдсэн хууль болон Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг танилцуулах, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах тул аж ахуй нэгж байгууллагын Удирдлага, Нягтлангуудыг урьж байна.

"Санхүүч оюутан" Санхүү, НББ-ийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнууддаа зориулж Facebook хуудсаараа дамжуулан уралдаан зарлалаа.

Манай сургалтын төв Санхүү, НББ-ээр суралцаж буй оюутануудын мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх, практик дадлага олгох, чөлөөт цагийг зөв өнгөрүүлэхэд зориулж дараах уралдааныг зарлаж байна

ШИНЭЭР ГАРСАН ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: МЭЖИК ЧОЙС ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ КОМПАНИ СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Шинэчлэгдсэн гарсан хууль, журмыг хэрэгжүүлэх тал дээр нягтлангууд хэрхэн анхаарч ажиллах талаар мэдээлэл өгөх. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР:

Удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн сургалт

Удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн сургалт 10-р сарын 1, 2 нд амжилттай болж өндөрлөлөө. Сургалтанд хамрагдаж төгссөн суръя, мэдье гэсэн хичээл зүтгэлтэй залуустаа баярлалаа. Цаашдаа сургалтаас олж авсан мэдлэг мэдээллээ ашиглан,

Монгол улсын хөдөлмөрийн яам Ээлжийн амралтын мөнгийг хэрхэн бодох ёстой хийгээд бусад мэдээлэлд тайлбар өглөө

Асуулт: Ээлжийн амралтын мөнгийг хэрхэн тооцдог вэ? Хариулт: Ээлжийн амралтын олговрыг тодорхойлохдоо амралт олгохын өмнөх 12 сарын цалин хөлсний нийлбэрийг 12-т хувааж нэг сарын дундаж цалин хөлсийг гаргах бөгөөд гарсан тоог байгууллага нэгжид мөрдөж буй сарын ажлын өдрийн тоонд хувааж нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг тооцон гаргана. Нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг ажилтны ээлжийн амралтын өдрөөр

УДИРДЛАГУУДАД ЗОРИУЛСАН САНХҮҮГИЙН СУРГАЛТ –нд таныг урьж байна

Санхүүгийн тайлан гаргах нь нягтлангийн хийх ёстой ажил, харин гаргасан тайлангаа уншиж хэрэглэх, удирдлагын шийдвэр гаргахад ашиглах нь захирлын хийх ёстой ажил билээ. Иймд байгууллагын удирдах албан тушаал эрхэлж байгаа хүмүүст

ТАЙЛАНГИЙН ХУГАЦАА ДӨХӨӨД Л БАЙНА...

Аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлагууд үндсэн орон тооны нягтлан бодогч авч ажиллуулахгүй, тайлангийн хугацаа дөхөөд ирэхээр хэн нэгэн хүнийг гуйгаад тайлангаа гаргуулсан болоод өнгөрдөг. Гэхдээ энэ хайнга байдал нь хэдэн жилийн дараагаар ирэх татварын хяналт шалгалтын үед танд ихээхэн хэмжээний эрсдлийг авчирдаг гэдгийг тэр бүр мэддэггүй.

ЗАВСРЫН АУДИТЫГ ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНЫ ДУНДУУР ХИЙЛГЭСНЭЭР...

Завсрын аудит нь тайлант жилийн дундуур буюу улирал, хагас жилээр байгууллагын орлого зарлага, балансын дансны ажил гүйлгээг шалгах ба жилийн эцсийн аудитын ажлыг багасгах, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх зорилготой байдаг. АА Завсрын аудит хийлгэснээр танай байгууллагад дараах давуу талууд бий болно.