Мэжик консалтинг аудит ХХК даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд аудит хийх эрхийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос авлаа.

Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтоол гаргаж, "Тод үнэлгээ", "Нарангэрэгэ" ХХК-уудад даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоор боллоо. Ингэснээр улсын хэмжээнд тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн тоо 31 боллоо.

Мөн "Мэжик консалтинг аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосноор нийт 42 аудитын компани, 126 аудитор тус салбарт үйл ажиллагаа явуулах болж байна.

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа