Мэдээ мэдээлэл

Нягтлах гэрээт ажил

А. Нягтлах гэрээт ажлын тайлан хэнд хэрэгтэй вэ? Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа аудитын байгууллагаар баталгаажуулж харьяа дүүргийнхээ төрийн санд тушаах шаардлагатай байгууллагууд.

Татварыг хөөх үү, Татварт хөөгдөх үү.

Татвар төлөхийг хүсдэг хүн гэж байдаггүй. Тийм учраас хүн бүр болж өгвөл татвараас зугтахыг боддог. Энэ үеэс эхлээд та татварт хөөгдөж эхэлнэ. НӨТ, ААНОАТ, ХХОАТ, НДШ, гааль гээд маш олон татваруудхөөнө.