Манай үйлчилгээний онцлог, давуу тал

01

Татварын
шалгалт

Татварын шалгалтад хамрагдахад эрсдэлийг хариуцаж, хяналт шалгалтаар акт, торгууль тавигдах эрсдэлээс хамгаалж ажиллана.

02

Санхүүгийн
програм

Сангийн яамны зөвшөөрөлтэй санхүү, татварын тайланг гаргах MagicFinance програмтай.

03

Туршлагатай
хамт олон

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхүүд ажилладаг бөгөөд ажилтнууд түргэн шуурхай, итгэл даахуйц дадлага туршлагатай хамт олонтой.

04

Ажлын
үр дүн

Жилд 2 удаа харилцагч нартаа “Бизнес уулзалт” зохион байгуулж тухайн компанийн болон өөрсдийн үйл ажиллагааны үр дүнг танилцуулдаг.

05

Хяналт
шалгалт

Жилд 2 удаа Аудитор болон Дотоод аудиторуудын баг харилцагчийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж үр дүнг бизнес уулзалтаар тайлагнана.

06

Програм
үнэгүй

Харилцагч бүрд MagicFinance санхүүгийн програм суулгаж өгнө.

07

Ажлын
стандарт

Санхүүгийн баримт материалыг стандартын дагуу цэгцэлж, архивлаж хадгална

08

Хамтдаа
хөгжих

Харилцагчдын санхүүгийн боловсролд зориулж шинээр хэрэгжих, хууль, стандартуудаар сургалт явуулна.

09

Хяналтын
систем

Magic Monitoring ERP системд нэвтрэх эрхийг харилцагч байгууллагуудад өгнө.

 

Харилцагчдад бий болох давуу талууд:

  • Байгууллага дээр нь хэн хэн хэдэн цаг ямар ажил хийсэн тухай “Цагийн тайлан”мэдээллийг хугацаа сонгож харах боломжтой.
  • Нийт хэдэн ажил хийгдэх ёстойгоос хэд нь хугацаандаа, хэд нь хугацаа хоцорч хийгдсэнийг, өөрөөр хэлбэл гэрээний биелэлтийг хянах боломжтой.
  • Байгууллагын татварын эрсдэл, анхаарах зүйлсийг улаан ногоон, шар гэрлээр улирал сонгож харах боломжтой.
  • Файлын санд байгууллагынхаа гаргасан тайланг харах, татаж авах боломжтой.
  • Мэжик консалтинг Аудит ХХК болон өөрийн байгууллага хооронд өгсөн авсан албан бичиг, уулзалтын тэмдэглэл, төлбөр тооцооны мэдээлэл, гомдол санал гэх мэт мэдээллүүдийг авах боломжтой. 

 

Ауторсинг үйлчилгээ авах болон нягтлан бодогчтой байх харьцуулалт

  Нягтлантай байх ТМЗ үйлчилгээ авах
Нягтлан бодогч Үндсэн орон тооны ажилтан, ажлын цагаар бүтэн ажиллана Гэрээт байгууллага, ажлын цагаар ажиллахгүй
Нэмэлт ажил хийлгэх боломж Боломжтой Боломжгүй
Хариуцлага Санхүүгийн тайланг буруу гаргачихвал эцсийн хариуцлагыг удирдлага хүлээнэ Эцсийн хариуцлагыг ТМЗ байгууллага хүлээнэ
Баримт цэгцлэлт Нягтлан бодогчоос хамаарна Баримт цэгцлэлт сайн
Зардал Цалин+НДШ 11%+бичиг хэрэг+хангамжийн зардал+хөдөлмөр хамгааллын зардал гэх мэт нэмэлт зардлууд Гэрээт ажлын хөлс-/НӨАТ-ын хасалт/
Нэмэлт зардал Нийгмийн асуудал, Компьютер сандал ширээ гэх мэт хөрөнгө хамаарна, оффисийн суух талбай Эдгээр зүйлс хэрэг байхгүй
Эрсдэл Нягтлан бодогч солигдохоос үүсэх эрсдэл, Мэдлэг чадвар дутуугаас татварын акт, торгууль тавиулах Гэрээний хүрээнд ажиллана

 

Хууль гарахаас өмнө: Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан хөтөлж байгаа этгээд хариуцлагагүй тайлан гаргасан тохиолдолд 1-р гарын үсэг зурж байгаа хүн гарах эрсдэлийг хүлээнэ.

Хууль гарсны дараа: 2012 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр “Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай” хууль батлагджээ.

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан хөтөлж байгаа татварын зөвлөх үйлчилгээний компани хариуцлагагүй тайлан гаргасан тохиолдолд гарах эрсдэлийг хүлээнэ.