Бидний үнэт зүйлс

Бид үнэт зүйлсээ эрхэмлэн дээдэлж, ажил үйлчилгээндээ мөрдлөг болгодог.

Мэдлэг бүтээгч байх​

Асуудлыг шийддэг байхыг эрмэлзэнэ.

Шийдлийг мэдлэг болгон хувиргахыг хичээнэ.

Мэдлэгийг хуваалцагч, хэрэгжүүлэгч байна.​

Бүтээлч хандлагатай байх​

Аливаа асуудлыг чанартай хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй байна.​

Өөрийн үйл хэрэг болон хийж буй ажилдаа орчин үеийн арга барилыг эрэлхийлнэ.​

Шинийг санаачилж, оновчтой шийдлийг гаргаж ажиллана.​

Итгэл даахуйц​ байх

Үнэнч, шудрага зарчимтай, бусдын төлөө сэтгэлтэй байна.

Харилцагч хамт олон ямагт хүндэтгэж, тэдний дотнын зөвлөгч нь байна.

Хувийн харилцаагаа ухамсарлаж амласандаа хүрч чадна.Өрсөлдөх чадвараа​ сайжруулагч байх

Үргэлж урагш тэмүүлэн суралцагч байна.

Салбартаа манлайлагч байхыг эрмэлзэнэ.​