О. Амартүвшин

МТ Зөвлөх


Амартүвшин нь компанийн мэдээллийн технологийн стратеги, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлохоос гадна мэдээллийн технологийн дотоод аудитын үйл ажиллагааг хариуцдаг гэрээт зөвлөх юм.

О.Амартүвшин нь мэдээлэл технологийн салбарт 10 гаран дотоодын болон олон улсын төсөл дээр ажилласан туршлагатай. Одоогоор ФЛГ ХК-ийн компанийн гүйцэтгэх захирал албыг хашдаг.
Мөн дотоодын МТ-ийн стартап компаниудад мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

2009-2014 хооронд Монголиа Девелопмент Ресорсес ХК-д мэдээллийн технологийн зөвлөх, мөн Тера Интернэшнл Групп-д Мэдээлэл Технологийн координатороор ажиллаж байсан.

Инфокон ХХК-д төслийн менежерээр ажиллаж байх үедээ Дэлхийн Банкны харъяа ИнфоДев хөтөлбөрийн санхүүжилттэй ЖДҮ-ийн инкубаторын төслийн эхний үе шатыг амжилттай хэрэгжүүлсэн.

О.Амартүвшин нь АНУ-ын Небраскагийн их сургуулийг Мэдээллийн системийн удирдлагаар магистрын зэрэгтэй дүүргэсэн.