Magic Finance санхүү, татварын тайлан гаргах програмын үндсэн үнэ 0₮ боллоо.

Magic Finance санхүү татварын тайлан гаргах програмын үндсэн үнэ 0₮боллоо. 

Та ердөө өөрийн хэрэгцээнд таарсан ЛИЦЕНЗИЙН төлбөрийг төлөхөд л хангалттай. Лицензийн төлбөр:

  • 03 сар 66.000₮
  • 06 сар 110.000₮
  • 12 сар 220.000₮

Харин програмын хуучин хэрэглэгчид /2018 оны 12 сараас өмнөх/ гэрээний дагуу 1 жилийн лицензээ 110,000 төгрөгөөр сунгуулах боломжтой.

Magic_Finance санхүү татварын тайлан гаргах програм нь жижиг, дунд аж ахуй нэгжүүдэд зориулагдсан бүрэн тестлэгдсэн алдаагүй програм юм.

Тус програм нь таны тайлан үнэн зөв гарсан эсэх, буруу гарсан бол юун дээр алдаж байгааг, хаана юу хийх ёстойг нэг бүрчлэн хэлж өгдөг ашиглахад хялбар програм юм.

  Тайлангууд Санхүүгийн Татварын Удирдлагын Туслах Нийт
+ Санхүүгийн тайлан 5       5
+ Удирдлагын тайлан     5   5
+ НДШ-ийн тайлан   2     2
+ НӨАТ-ын тайлан   4     4
+ Орлогын татварын тайлан   8     8
+ ХАОАТ-ын тайлан   6     6
+ Худалдан авалтын тайлан       1 1
+ Үндсэн хөрөнгийн тайлан       2 2
+ Мөнгөн хөрөнгийн тайлан       2 2
+ Авлага өглөгийн тайлан       2 2
+ Ханшийн тэгшитгэл       3 3
+ Журнал, дэвтрүүд       3 3
+ Бараа материалын тайлан       4 4
+ Борлуулалтын тайлан       6 6
+ Цалингийн тайлан       8 8
Нийт дүн 5 20 5 31 61

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа