Удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн сургалт

  5  Байгууллагын захирал санхүүгийн тайлангаа хянаж, ашиглаж чаддаггүйгээсээ болж доорх эрсдэлд ордог байна. • Татварын шалгалтанд акт тавиулбал эцсийн хариуцлагыг хүлээдэг. • Компанид гарч байгаа үр ашиггүй зардлуудыг мэдэх боломжгүй, Иймд санхүүгийн дотоод хяналт бүхэлдээ суларна. • Санхүүгийн тайлан гаргахад гарч байгаа зардал өөрөө үр ашиггүй зардал болж хувирна. • Компаниа ирээдүйд ямар үр ашигтай ажиллахыг төсөөлж, тодорхойлох боломжгүй. г Иймд байгууллагын удирдах ажилтан санхүүгийн тайланд 1-р гарын үсэг зурахын өмнө доорх зүйлсийн талаарх мэдлэг, мэдээлэлтэй байх нь зайлшгүй юм. • Санхүүгийн тайлан хэрхэн гардаг талаарх мэдлэгтэй. • Буруу гарсан санхүүгийн тайланг мэдэх чадвартай. • Нягтлан бодогчдоо хяналт тавих чадвартай. • Ирээдүйд үүсч болох санхүүгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чадвартай. • Байгууллагынхаа “Мөнгөн урсгал”-д хяналт тавих чадвартай. • Ашигтай болон ашиггүй орлогоо ялгаж харах чадвартай. • Санхүүгээ төлөвлөж, өнгөрсөн хугацааны ажлын үр дүнг үнэлэх, ирээдүйд шийдвэр гаргахад ашиглах чадвартай. • Удирдлагын анхан шатны шинжилгээ хийх чадвартай. ө Дээрх чадваруудыг хэрхэн эзэмших вэ? Байгууллагын захирлууд, дээд болон дунд түвшний менежерүүд, нягтлан бодогч нарт зориулсан Санхүүгийн тайланг унших 2 хоногийн сургалтыг Мэжик Чойс Санхүү Бизнесийн сургалтын төвөөс зохион байгуулж эхлээд байна. Та бүхэн Санхүүгийн тайлан унших сургалтанд сууснаар: • Байгууллага аль сард нь илүү ашигтай, аль сард алдагдал хүлээж байгааг мэдэх боломжтой. • Салбар нэгжтэй тохиолдолд салбар тус бүрээр ашгийн тооцоолол хийх. • Шийдвэр гаргахдаа санхүүгийн тайлангаа хэрхэн ашиглах гэх мэт өөр олон  ур чадваруудыг эзэмших боломжтой. л Бусад давуу талууд: • Сургалтын төвөөс бэлтгэн гаргасан стандартын дагуу үдэж цэгцэлсэн “Цогц санхүүгийн тайлан”-гийн гарын авлага • Мөнгөн урсгалын тайлан гаргадаг MagicMonitoring [Мөнгөн урсгалын програм]-ыг ашиглах эрх олгоно. Холбоо барих: 88113225, 70131044 [toggle title="Сургалтын хөтөлбөр" state="close" ] Санхүүгийн тайланг гаргах гэдэг нь нягтлангийн хийх ёстой ажил, харин гаргасан тайланг уншиж хэрэглэх, удирдлагын шийдвэр гаргахад ашиглах нь захирлын хийх ёстой ажил билээ. л

  • Сургалтын төвөөс бэлтгэн гаргасан гарын авлага
  • Мөнгөн урсгалын тайлан гаргадаг MagicMonitoring [Мөнгөн урсгалын програм]-ыг ашиглах эрх олгоно.

Сургалтанд ямар хүмүүс хамрагдаж болох вэ?

  • Байгууллагын захирлууд
  • Дунд түвшний менежерүүд
  • Нягтлан бодогч нар

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа