Frequently Asked Questions

Click on the category to browse FAQs.
Magic Finance програм суулгах
програмд нэвтрэх, хөрвүүлэг хийх
Програмын шар товчлуурнууд буюу эхний үлдэгдэл оруулах тухай
Ерөнхий журнал, Шалга Q-S, Шалга C-D, Шалга P
Цалингийн мэдээлэл, ШБО хэрхэн бүртгэх, тэтгэвэр тэтгэмж, НДШ тайлан, ХХОАТ тайлангууд
НӨАТ чөлөөлөгдөх борлуулалт, НӨАТ-тэй худалдан авалт, гаалиар оруулж ирсэн бараа, шинээр НӨАТ төлөгч болох
Тооцоонэгт шийт, тохиргоо хийгдээгүй алдаа, тооцоо нийлэх акт
Борлуулалттай холбоотой гардаг худалдан авагчын талаархи бүртгэл хөтлөлтийн тайлан
ҮХ эхний үлдэгдэл оруулах, элэгдэл тооцох, ҮХ орлого зарлага, Value алдаа, шалга Z алдаа, шалга АХ алдаа, #DIV0 алдаа
Ажлын хүснэгт
Удирдлагад зориулсан тайлан
Програмын алдааг хэрхэн засах вэ?
Бараа материалын тайлан, кассын тайлан, анхан шатны баримтууд
Main sheet дээрх зөрсөн дүн багана дээр гардаг алдаануудын тайлбар
Санхүүгийн тайлан
2devter файлын хэрэглээ
Tsalin файлын хэрэглээ