Frequently Asked Question

7. Ажлын хүснэгт сортлогдсон (MAGICFINANCE 2020-10 сараас хойших хувилбар)
Last Updated 11 months ago

Ажлын хүснэгт сортлогдсон (MAGICFINANCE 2020-10 сараас хойших хувилбар)

Хувилбар:

MAGICFINANCE 2020-10сараас хойших хувилбар дээр

Шинэчлэлтийн зорилго:

Ажлын хүснэгтийг сортолж харах, дансны төрөл сонгож харах ажиллагааг илүү автоматжуулсан.


АЛХАМ-1


Ажлын хүснэгтийн данснуудыг төрөл, хөрвөх чадвараар нь эрэмблэнэ

Зураг-1
image

/Main шийт - Тайлан харах - АХ - Ажлын хүснэгт рүү очих/ Дансны жагсаалтын хойно байрлах суман дээр дарна уу. Ажлын хүснэгт сортлогдоно. 

АЛХАМ-2

Дансны төрлөө сонгож харах боломжтой

image

Данс сонгож харах нүдэнд дансны төрлөө сонгож өгөн Refresh товчийг дарснаар зөвхөн сонгосон дансны төрлөөр харах боломжтой. Тухайн нүдэнд хоосон сонголт хийж Refresh дарахад бүх данс гарж ирэх болно. Дансны жагсаалтын урд байрлах суман дээр дарснаас Ажлын хүснэгт рүү буцах болно.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!