Frequently Asked Questions

07. Санхүүгийн тайлангийн НӨАТ-ын үлдэгдэл, НӨАТ-ын тайлангийн үлдэгдэлтэй зөрөөд байна. Яах вэ?

Дараах журналын бичилтүүд дээр НӨАТ-ын I баганад 1 гэсэн сонголтыг хийсэн эсвэл 1 гэж бичээд зай авсан тохиолдолд Main шийт дээр Санхүүгийн тайлангийн НӨАТ-ын үлдэгдэл, НӨАТ-ын тайлангийн үлдэгдэлтэй зөрж байна гэсэн алдаа үүсдэг. Мөн ажлын хүснэгтийн Гүйлгээ баланс зөрдөг.

Алдааг засахдаа:

  • I багана дээрх 1 сонголтыг авах,
  • НӨАТ-тэй худалдан авалтуудын 1 сонголтыг устгаад, дахин гараас оруулж өгөх шаардлагатай.
image

image

image

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:54am


Сэтгэгдэл бичих: