Frequently Asked Questions

06. Ажлын хүснэгт 0 дүнгээр данс улайсан гээд байгааг яаж засах уу?

Хариулт: 0 дүнгээр улайсан нүдийг хуулан хоосон excel файл дээр тавина. Үүний дараа бутархай тоог хуулан, холбогдох журналын бичилтээс хасч эвсэл нэмж оруулна.

image

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:45am


Сэтгэгдэл бичих: