Frequently Asked Questions

06. Ерөнхий журнал шийт дээр C-D болон Т баганаас харилцагч хялбар шүүж олох боломж бий юу?

Хэрэглээ:

Олон харилцагчтай үед Журнал шийтний C-D болон Т баганаас харилцагчын нэрийг сонгож харахад төвөгтэй байдаг. Иймд хялбар байдлаар харилцагч сонгох боломжтой.

Шинэчлэлтийн огноо:

2018 оны 11 сарын хувилбараас хойш

Заавар:

Журнал шийтний С6 нүдэнд хайхыг хүсч байгаа харилцагчынхаа эхний үсэг эсвэл үеийг оруулан REFRESH товч дарна. Тухайлбал: Зураг-1 т “бо” гэсэн үе орсон
харилцагчын нэр хайхаар сонгож өгсөн байна.

image

Үр дүнд нь: С-D эсвэл Т баганад зөвхөн бо гэсэн үг орсон харилцагч компаниуд шүүгдэж гарна.
               C-D багана                                                    Т багана
image               image


Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:53am


Сэтгэгдэл бичих: