13. Програмын алдааг хэрхэн засах вэ?

Програмын алдааг хэрхэн засах вэ?


Frequently Asked Questions

 1. ! circular references гээд байнга гарч ирээд байна яах вэ?  
 2. 02. #REF! алдааг хэрхэн засах вэ?  
 3. Ерөнхий - #VALUE! ба #ЛАВЛ! алдаа яагаад үүсдэг вэ? Хэрхэн засах вэ?  
 4. Ерөнхий- Програм дээрх тайлангуудын зарим тоонууд ### тэмдэгтээр харагдаад байна?  
 5. Ерөнхий-Данс улайх гэж юу вэ? Хэрхэн засах вэ?  
 6. Ерөнхий-Хөрвүүлэгийн дараах алдааг хэрхэн засах вэ?  
 7. Журнал - Шалга C-D алдааг хэрхэн засах вэ?  
 8. Журнал - Шалга Q-S алдааг яаж засах вэ?  
 9. Журнал - Шалга-Р алдааг яаж засах вэ?  
 10. НДШ-ийн зардал эсвэл НДШӨ маань тайлан дээрээ буруу татагдаад байгааг яаж засах вэ?  
 11. Цалин - Ажилтнуудын мэдээлэл оруулах гэтэл ямар ч мөр гарж ирэхгүй байна?  
 12. Цалин - Гэрээтээр ажиллаж байсан хүнийг дараа сард нь үндсэн ажилтнаар тусгах үед цалингийн мэдээлэл дээр алдаа заагаад байна. Яаж засах вэ?  
 13. Цалин - НДШ дээр өргүй атал НДШ-ийн нэгтгэл тайлан дээр өртэйгээр харагдаад байгааг яаж засах вэ?  
 14. Цалин - Цалингийн бодолтуудын дүнгүүд ажлын хүснэгт болон тайлангууд дээрээ 1 дахин нэмэгдэж харагдаад байна яах вэ?  
 15. Цалин - Цалингийн журнал бичилтийг журнал дээр зөв хийсэн байхад зөрсөн дүнгийн багана дээр алдаа заагаад байна. Цалингийн дансны харьцааг программ дээр яаж оруулдаг вэ?  
 16. Ямар ч авлага өглөг борлуулалтын данстай харьцсан гүйлгээ оруулаагүй байхад шалга C-D алдаа гараад байна яах вэ?  
 17. Үндсэн хөрөнгө - #VALUE! ба #ЛАВЛ! гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  
 18. Үндсэн хөрөнгө - #DIV/0 алдааг хэрхэн засах вэ?  
 19. Үндсэн хөрөнгө - Шалга Z гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  
 20. Үндсэн хөрөнгө - Шалга АХ гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  

« Go Back